Explore Our Island

Relaxing Beach Walks
There are a number of beaches for swimming or relaxing and many miles of little roadways between the maze of stone walls as well as cliff walks.
Hình ảnh có nhãn Beach
Cycling On The Island
There are bicycles for rent on the island if your visit is not long enough to walk all the tiny island roads.
Hình ảnh có nhãn Natural landscape
Nature Walks
Nature walks with an abundance of wild flowers, miles of stone walls, tiny fields and gardens and stunning quietness.
 
Bird watching is also enjoyed by  visitors to our island. Over 100 species of birds can be spotted in the Aran Islands including some rare and unusual sightings by bird watchers, islanders and visitors.
Hình ảnh có nhãn Activities
Loop Walks
There are 3 Loop Walks on Inis Meain, the walks are marked by different coloured arrows and direct you to an easy walk, a moderate walk or a longer walk, maps for the walks can be downloaded from discoverireland.ie and are available at An Dún.
 
The heart and soul of Ireland is in the west and Inis Meáin is the most unspoiled and tranquil location in western Europe.
Hình ảnh có nhãn Activities
History on Inis Meáin
Harry Clarke's stain glass windows add to the silent and spiritual ambiance in the local church situated 200 meters from An Dún. The alter was built by Padraic Pearce's father and dates back to 1800's
Hình ảnh có nhãn Place of worship
Oldest Pub on the Aran Islands
Oldest pub on the Aran Islands, Open daily. The Irish language is the spoken language and can be heard spoken by the locals and visitors in this one and only pub on the island.
Hình ảnh có nhãn Activities
Ancient Stone Forts
This 4,000 year old stone fort is one of 2 on Inis Meain. This fort is located on the highest point on the island and is just across the road from An Dún.
Hình ảnh có nhãn Activities
John Millington Synge’s Cottage
John Millington Synge’s cottage is located next door to An Dun and is open to visitors in the summer months.
Hình ảnh có nhãn Activities
Wild Flower Walks
Contact Aedín for the Wild Flower Walks at blathannafiaine@outlook.com
 
 
Hình ảnh có nhãn Activities
Other places to visit

Liên Hệ

Địa chỉ

An Dún B&B
Inis Meáin
Aran Islands
Co. Galway
Ireland
H91 WC61

Điện Thoại

+353 87 680 6251

Email

andun.aran@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 87 680 6251

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách