Getting To Inis Meáin

Aer Arann
3 flights per day to Inis Meain from Connamara Airport. Flights are at 09.00 and 10.30 and also 16.00 in Summer and 15.00 in Winter. Aer Arann also provide a shuttle bus from Galway City Centre.
Hình ảnh có nhãn Activities
Island Ferries (Co Galway)
All year round service 10.30 and 18.30 everyday ( 18.00 winter schedule ) direct to Inis Meain from Ros A Mhíl, crossing takes 45 minutes. Return – 08.15 and 16.30 everyday. Ferry shuttle bus from Merchants Road Galway City centre one hour prior to sailings. Extra sailing on Sundays depart Inis Meain at 11.30 and depart Rosaveal for Inis Meain at 13.00.
 
 
Ferries From Doolin (Co Clare)
Doolin Ferries – Tel: 065 7075555 – Website: www.doolinferries.com
 
Operates from March to October.
 
 
Inter-island service
Doolin 2 Aran Ferries and Doolin Ferries both operate an inter island service between the 3 islands during the summer season. There is an all year round inter-island ferry service between Inis Meian and Inis Oirr.
 
 
Walking To An Dún From Ferry Port
A Taxi is available at pier on Inis Meain (Call 0872482637). To walk to An Dún from ferry port. Walk directly up to church 30 minutes, go right and we are located a few minutes from church.  Property is clearly marked "An Dún".
 
We are located right next door to John Millington Synge museum and at the foot of the 4,000 year old stone fort Dún Chunchuir.  The grocery shop and pub are within 10 minutes walk on same road.
 
 
Directions to Rós A Mhíl and Connamara Airport From Galway City
Both are located on the R336 on the coast road west of Galway city passing Barna and An Spidéal, continue on the R336 until you pick up signs for Airport and Ros A Mhíl ferry port. Allow at least one hour from western outskirts of Galway city.
 
 
 
 
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

An Dún B&B
Inis Meáin
Aran Islands
Co. Galway
Ireland
H91 WC61

Điện Thoại

+353 87 680 6251

Email

andun.aran@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 87 680 6251

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách