Contact An Dún Inis Meáin

Owners: Teresa and Padraig Faherty
 
An Dún B&B
Inis Meáin
Aran Islands
Co. Galway
Ireland
H91 WC61
 
You can contact us at the phone number and email address below. Email or text messaging are better options. We will respond to all calls eventually but because we are a small business calls may not always be answered at the time.
 
 
 
 
 
 
Use the form below to send us an email.
* cho biết trường bắt buộc

Liên Hệ

Địa chỉ

An Dún B&B
Inis Meáin
Aran Islands
Co. Galway
Ireland
H91 WC61

Điện Thoại

+353 87 680 6251

Email

andun.aran@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 87 680 6251

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách